Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022

Posted on Kiến thức - Mẹo Vặt 5561 lượt xem

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh. Hợp đồng dịch vụ vệ sinh bao gồm thông tin hai bên, các điều khoản, giá trị hợp đồng, trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Sau đây, Không Gian Sạch xin gửi đến quý khách hàng và các đơn vị cùng ngành mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp cơ bản. Tùy vào các thỏa thuận và tính chất công việc cụ thể thì nội dung trong các điều khoản có thể thay đổi.

Thảo thuận hợp đồng dịch vụ vệ sinh

Xem thêm: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Nên hay không nên thỏa thuận bằng hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Hiện tại, đã có rất nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Chính vì thế có nhiều vấn đề nảy sinh trong việc thỏa thuận các điều khoản giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ. Bản chất của hợp đồng vệ sinh công nghiệp chính là sự ràng buộc các cam kết dựa trên thỏa thuận của hai bên về.

– Điều kiện làm việc

– Thời gian làm việc, thời gian hoàn thành công việc

– Chất lượng dịch vụ cam kết

– Giá cả dịch vụ

– Các cam kết về trách nhiệm, nhiệm vụ của hai bên

– Và các vấn đề liên quan khác

Đối với khách hàng: Hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính khoản chi phí mà khách hàng phải chi trả cho dịch vụ. Dựa vào các điều khoản cam kết từ nhà cung cấp trong hợp đồng, nếu chất lượng dịch vụ không đạt yêu cầu khách hàng có quyền đòi quyền lợi của mình.  Nhưng trách nhiệm của khách hàng là tạo điều kiện thuận lợi để nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai công việc một cách suôn sẽ. Và khi công việc hoàn thành khách hàng phải thanh toán chi phí theo đúng giá trị hợp đồng đưa ra.

Đối với nhà cũng cấp dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ vệ sinh là cơ sở pháp lý để khi có tranh chấp hay không thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng thì nhà cũng cấp dịch vụ dựa vào đó để đòi quyền lợi cho mình, nhất là khâu thanh toán.

Đơn vị cung cấp dựa vào các cam kết về chất lượng công việc ở từng hạng mục cụ thể mà tiến hành công việc, làm cho đúng với cam kết. Nếu làm đúng và khách hàng đồng ý thì dựa vào hợp đồng để tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng luật định.

Ký kết hợp đồng dịch vụ vệ sinh chính là thể hiện trách nhiệm giữa hai bên. Quyền lợi và các nhiệm vụ phải thực hiện trong hợp đồng, thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của nhà cung cấp.

Có nên ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh?

Lưu ý:

Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh thường áp dụng khi thực hiện các công trình lớn hoặc với các khách hàng là công ty, doanh nghiệp. Còn đối với các công trình nhỏ hoặc bên sử dụng dịch vụ không yêu cầu hợp đồng bằng văn bản thì có thể thỏa thuận bằng miệng.

Nên hạn chế hợp đồng dịch vụ thỏa thuận bằng miệng đối với các dịch vụ có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Khi làm hợp đồng nên ghi rõ các điều khoản và các yêu cầu đặt ra trong công việc.

Tầm quan trọng của hợp đồng vệ sinh công nghiệp

  • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp chính là quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan
  • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh là cơ sở khi hoàn thành công việc các bên có thể dựa vào để tiến hành nghiệm thu công việc và tiến hành thanh toán.
  • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh là căn cứ, cơ sở để khi xảy ra tranh chấp có thể dựa vào hợp đồng để đòi hỏi quyền lợi và dựa vào đó cơ quan pháp luật có thể giải quyết công bằng nhất.
  • Đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh có hợp đồng thể hiện được sự chuyên nghiệp và uy tín của mình.
Ký kết hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh cơ bản Không Gian Sạch muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn có thể tham khảo và điều chỉnh cho thích hợp với yêu cầu thực tế của mình.

Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp cập nhật năm 2022

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khóa XI;
  • Căn cứ Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước;
  • Căn cứ yêu cầu sử dụng dịch vụ của bên A và khả năng, điều kiện cung cấp dịch vụ của bên B.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

MST: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………….. Chức vụ:………………………………..

Tài khản ngân hàng: ……………………………………………………………………………..

Bên B : Bên thuê dịch vụ vệ sinh

MST: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………….. Chức vụ:………………………………..

Tài khản ngân hàng: ……………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc và thỏa luận, hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh công ngiệp với các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG

Phần này trình bày các công việc cần phải làm của bên cung cấp dịch vụ, cần liệt kê đầy đủ, chính xác.

Điều 2: Thời gian và địa điểm làm việc

2.1. Thời gian làm việc: ghi thời gian làm việc 2 bên đã thỏa thuận

2.2. Địa điểm làm việc: địa chỉ nơi tiến hành công việc

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

3.1. Trách nhiệm của bên A

– Tiếp nhận, vệ sinh các hạng mục như đã thỏa thuận

– Đảm bảo đúng thời gian và an toàn khi tiến hành công việc.

– Trong trường hợp đồ đạc bị đổ vỡ, mất mát, chất lượng công việc chưa đáp ứng bên A cam kết bồi thường cho bên B theo đúng giá trị đồ vật trên thị trường tại thời điểm vận chuyển, yêu cầu nhân viên làm vệ sinh lại. Đồng thời, đại diện bên A cam kết gửi lời xin lỗi chân thành tới đại diện bên B.

3.2. Trách nhiệm của bên B

– Thanh toán đầy đủ cho bên A theo Điều 4 của hợp đồng này.

– Tạo điều kiện làm việc để bên B hoàn thành tốt công việc : Bao gồm các điều kiện về mặt bằng, không còn vướng hay có bất kỳ bên thứ ba nào còn làm việc trong khuôn khổ thực hiện từng giai đoạn. Bên A vệ sinh sạch phần nào bàn giao trực tiếp cho bên B, nếu B bên không có mặt thì sẽ chụp hình ảnh lại để đối chiếu. Sau khi đã bàn giao hoặc làm sạch nếu sau này có phát sinh thêm công việc thì bên A sẽ tính thêm phí phát sinh và sẽ thực hiện sau khi đã thỏa thuận khoản phí phát sinh.

– Bảo đảm về các điều kiện như cung cấp nguồn điện, nguồn nước, không gian làm việc thuận lợi cho bên A

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1. Giá trị hợp đồng:…………………………………….Bằng chữ: ………………………….

4.2. Phương thức thanh toán

– Sau khi hoàn thành công việc, bên B tiến hành nghiệm thu và đánh giá chất lượng công việc. Sau khi nhận biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn VAT, bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền tại điều 4.1. Thời gian thanh toán chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc công việc và bên B nhận được hóa đơn.

4.3. Hình thức thanh toán

– Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Điều 5. Hiệu lực hợp đồng 

– Trường hợp có phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được hai bên sẽ tự đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyến. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của hợp đồng được thực hiện và không có khiếu nại của hai bên.

– Hợp đồng được chia làm 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

Trang chủ

Vệ sinh công nghiệp Không Gian Sạch

Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, hóa chất chuyên dụng. Chúng tôi tự hào là đơn vị vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với nhân viên tư vấn
error: Content is protected !!